Arkitekturfrukost: Klimatsäkra staden med blommor och bin - Sveriges Arkitekter

Se terminens andra Arkitekturfrukost som handlade om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och samarbeten inom kåren i klimatfrågan.

Göran Lindberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, ordförande i Akademin för Lanskapsarkitektur, Joakim Kaminsky, arkitekt SAR/MSA, Kjellgren Kaminsky och Per Bengtson, biolog och projektledare, Naturskyddsföreningen.