Arkitekturfrukost: Inkluderande ledarskap - Sveriges Arkitekter

Hur skapar man ett inkluderande ledarskap som tar tillvara på olika perspektiv när forskning visar att heterogena grupper är mer kreativa och innovativa än mer homogena grupper?

Mångfald handlar om representation, inkludering handlar om deltagande. För att vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas rekrytera och behålla de bästa talangerna, behöver arkitektföretagen erbjuda en inkluderande arbetsmiljö där olikhet ses som en resurs. Forskning visar att heterogena grupper är mer kreativa och innovativa än mer homogena grupper, vilket också ger positiva effekter på företagens konkurrenskraft och lönsamhet. Men det sker inte automatiskt bara för att man anställer medarbetare med olika bakgrund – en förutsättning är att medarbetarnas olika perspektiv tas tillvara. För att lyckas med detta krävs ett inkluderande ledarskap.

Föreläste gjorde Ing-Marie Bergqvist, organisationskonsult och executive coach på Directa.
Frukosten ägde rum 29 augusti, 2018.