Arkitekturfrukost: Hur får du få den bästa ljudmiljön utan att göra avsteg från design och ekonomi? - Sveriges Arkitekter

Under Arkitekturfrukosten den 13 mars dök vi ner lite extra i akustikens värld. Timmen ägnades åt att prata om vad du som arkitekt kan göra för att få den bästa ljudmiljön utan att göra avsteg från design och ekonomi.

Lars Bergh, ljudombudsman, och Thomas Lagö, internationell professor i ljud och vibrationer, gästade timmen och visade hur ljud fungerar och hur ljud påverkar oss, både medvetet och omedvetet. En frukost med handfasta verktyg som du kan använda redan i morgon.

Arkitekturfrukost: Hur får du få den bästa ljudmiljön utan att göra avsteg från design och ekonomi? from Sveriges Arkitekter on Vimeo.