Arkitekturfrukost: En utvecklad översiktsplanering – vad föreslår utredningen? - Sveriges Arkitekter

I den statliga utredningen En utvecklad översiktsplanering (SOU 2018:46) finns förslag om förändringar i bestämmelserna om översiktsplaneringen och en kommunal reglering av upplåtelseformen. På arkitekturfrukosten den 26 september presenterade huvudsekreterare Johan Hjalmarsson och utredningssekreterare Joel Björk-Werner utredningens förslag.

Se frukosten i efterhand.