Arkitekturdagarna i Malmö 2019 - Sveriges Arkitekter

Arkitekturhösten kickstartade med mingel, föreläsningar och debatt på Arkitekturdagarna i Malmö den 4-5 september. Späckat program och fullsatt salong i dagarna två.

Var du inte på plats på Form/Design Center eller vill se seminarier och föreläsningar igen, kan du göra det här:

DAG 1 – 4 september 2019

Tre perspektiv på lek i staden
LEK!
Helle Nebelong, Helle Nebelong Landscape Architecture
Anna Lenninger, Lenninger lek & landskap
Erik Hannerz, Bitr lektor sociologi, Lunds universitet
Moderator: Titti Olsson, Chefred STAD, Tankesmedjan Movium, SLU


Att kommunicera de mervärden som arkitekturen skapar för samhället
Akademisk Arkitektforening + Danske Arkitektvirksomheder
Lene Espersen, VD Danske Arkitektvirksomheder
Arkitektur i Danmark – Trendspaning och politik
Lars Autrup, Direktör, Akademisk Arkitektforening


Lansering: Arena Arkitektur och Gestaltad Livsmiljö
Boverket
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt
Micael Nilsson, Expert
Daniel André, Utredare
Caroline Stiegsdotter, Uppdragsledare
Sonia Andersson, Uppdragsledare


Nationella noder och regionala mötesplatser för gestaltad livsmiljö
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Linda Kummel, Funktionsansvarig ArkDes Think Tank
Jonas Olsson, Producent ArkDes
Nina Due, Museichef Röhsska museet
Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center
Gunilla Kronvall, Verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på
Form/Design Center
Moderator: Tobias Olsson, Förbundsdirektör Sveriges Arkitekter


Natur och Arkitektur
Nätverket Malmös Arkitekter
Rasmus Vincentz, Co-founder, Habitats
Jens Casper, Casper Mueller Kneer Architects
Moderator: Alexander Lenre Simittchiev, Stadstudio


Metoder i arkitekturforskning och praktik
Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Gunnar Sandin, Docent
Ana Goidea, Doktorand
Pimkamol Mattsson, Post-doc forskare
Moderator: Per-Johan Dahl, Lektor


Livsstilsförändringar och fastighetsbranschens framtid
Fastighetsägarna Syd
Daniel Evertsson, Fastighetsutvecklare, Svenska Hus
Eric Sjöstedt, Affärsområdeschef handel, Vasakronan
Susanne Rikardsson, VD Fastighetsägarna Syd
Moderator: Anna Wiking, Näringspolitisk chef
Fastighetsägarna Syd


More than Enough: Architecture after Growth
ABAR Sveriges Arkitekter Skåne
Phineas Harper, Chief co-curator of the Oslo Triennale 2019


DAG 2 – 5 september 2019

Samtal om stadsbyggnad och arkitekturpolitik
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Emina Kovacic, Stadsarkitekt, Karlshamn
Johan Nilsson, Stadsbyggnadschef, Landskrona
Marcus Horning, Malmö stadsbyggnadsdirektör
Moderator: Julia Svensson, Biträdande kulturchef, HD-Sydsvenskan


Bostaden som rättighet
Malmö stad
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordf, Malmö stad
Gustaf Wennerberg, Wingårdhs
Anna Wachtmeister och Modan Akbarnazim, Meshwork
Moderator: Marléne Engström, Bolots, Malmö stad


Arkitektur i musiken
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center + LSt produktion
Lennart Stenqvist, Musikanimatör
Samuli Örnströmer, Solocellist, Malmö Symfoniorkester
J.S. Bach, Svit nr 3 i C-dur för cello (Preludium, Allemande, Courante, Sarabande, Bourré 1, Bourré 2, Gigue).


Fem omvärlds- och framtidsspaningar
Sveriges Arkitekters Akademier
Anna Molén, Ordf. Akademin för Planering
Åsa Haremst & Kristin Östberg, Akademin för Inredningsarkitektur
Maria Kylin och Ann-Sofi Högberg, Akademin för Landskapsarkitektur
Kerstin Barup och Johan Bergkvist, Akademin för Kulturmiljö
Helena Glantz, Ordf. Akademin för Arkitektur
Moderator: Tatjana Joksimovic, Ordförande, Sveriges Arkitekter


Stadsrum, digitalisering och upplevelse
Malmö universitet K3 Interaktionsdesign
Simon Niedenthal, Docent
Marika Hedemyr, Doktorand
Moderator: Per Linde, Lektor


Svensk träarkitektur i internationell kontext
Svenskt Trä
Carmen Izquierdo, Ordförande jury Träpriset 2020
Mikael Ling, Förstberg Ling
David Valldeby, Redaktör Trä!


Om konstens och naturens värden
Konstkiosk + Hovdala Vandringscentrum
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp
Lars-Erik Williams, Ekolog, Hässleholms kommun
Christel Lundberg, Konstnär och producent, Malmö
Moderator: Caroline Dahl, Doktorand, SLU Landskap