Arkitekturdagarna i Malmö 2018 - Sveriges Arkitekter

Den 12–13 september bjöd Sveriges Arkitekter på Form/Design Center in till dagar fyllda av föreläsningar, debatter och seminarier. Temat för dagarna var framtidens arkitektur och arkitektroll. Olika företag och organisationer stod värd för de olika timmarna där allt ifrån ekonomi för företag till konst i stadsbyggnadsprocesser stod på schemat.

Arkitekturdagarna anordnades under pilotprojektet Sveriges Arkitekter på Form/Design Center med syfte att stärka arkitekturen i södra Sverige och öka samverkan regionalt/lokalt.

För dig som inte hade möjlighet att närvara på plats finns möjlighet att se innehållet här!

ONSDAG

Arrangör: Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Visning av utställningen DESIRE

Arrangör: Annika Creutzer
Ekonomi för anställdah

Arrangör: Boverket
Riksarkitekt och utökat arkitekturuppdrag

Arrangör: Lunds kommun
Utforska framtiden med hjälp av konst, forskning och kultur

Arrangör: SLU Alnarp
Grounded regeneration in Manor Fields Park

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Omvärldsspaning arkitekturpolitik och –bransch

TORSDAG

Arrangör: Annika Creutzer
Ekonomi för företagare

Arrangör: Region Skåne
Framtidens läkande miljöer – i rummet, huset och staden

Arrangör: Kontorschefsnätverket Malmö
Arkitektens roll – i Sverige och internationellt

Arrangör: Malmö stad stadsbyggnadskontoret
Gör plats för fler – hur får vi till delning och samnyttjande i praktiken?

Arrangör: Designbranschen
Material research + design

Arrangör: Lunds universitet Arkitekturskolan
Expanding Architecture