Arkitektur & Minne - Sveriges Arkitekter

Syftet med studieresan var att ta del av Aldo Rossis och Carlo Scarpas arkitektur utifrån en vilja att undersöka deras verk i förhållande t i l l minne. Genom att besöka både höjdpunkter och mindre kända byggnader av de både arktitekterna önskade jag få en fördjupad inblick i deras olika förhållningssätt t i l l hur rum kan bebos av tid. Norra Italien agerar som fond för resan, en region där flertalet av Rossis och Scarpas byggnader återfinns.

Läs hela reseberättelsen av Moa Hannerz Simå här: RESEBERÄTTELSE ERNST HAWERMAN_KOMPRIM. En resa gjord i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.