Arkitektur är inte politik, men den byggda miljön är det - Sveriges Arkitekter

Charlotta Holm Hildebrand—10 nov 2016

Bara några dagar har gått sedan vi tvingades inse att Brexit bara var en föraning till vad som komma skulle. Sedan dess har vi ett nytt globalt landskap som tydligt visar att det behövs ett nytt politiskt ledarskap. Globaliseringen är inte bara en möjlighet, det är också ett hot.

Detsamma gäller digitaliseringen och urbaniseringen. Megatrenderna pågår och vi har ett ökat välstånd i världen, men det gäller inte alla och som med alla förändringar innebär det också negativa konsekvenser för många.

Jag lyssnade nyligen till Ingegerd Råman. Hon sa så klokt att livet i sig innebär många förändringar, men att med avstånd till dem har hon nu trygg förvissning om att det är skarven som gör ont, inte förändringen i sig. Man kommer ut på andra sidan.

Vi befinner oss i skarven. Två av de ledande länderna i världen har inte klarat av den, utan polariseringen i samhällena har ökat och missnöjet är stort. Vi står inför val i Frankrike, Italien och Holland. Vi ser vart det lutar även i dessa länder. Redan i somras talade företrädare för vår regering om vikten av ledarskap nu. Det är bra.

Det vi behöver tala mer om är vilket ledarskap som behövs. Om en person som Donald Trump ses som en god ledare för ett land i förändring får vi fundera på vad det är som gör att han får förtroendet. Är det verkligen härskartekniker som är det vinnande konceptet? Eller är det löftet om att ta hand om problemen?

Hur han lyckas återstår att se. Det vi kan konstatera här hemma är att även vi behöver förhålla oss annorlunda. I går sörjde vi, i dag kavlar vi upp ärmarna.

Vi kan inte ducka, bara göra annorlunda och fortsätta tro på demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Gå tillbaka till den starka kultur vi har, i att driva våra projekt och processer transparent och jämlikt. Vi har en stark tradition och den blev i går natt än mer värdefull.

Arkitektur är inte politik, men den byggda miljön är det. För en jämlik och hållbar urbanisering globalt finns många goda exempel att visa, prata om och exportera. Sverige är ett föregångarland och vi kan ta ett ledarskap som är väl förankrat i den svenska folksjälen. Vi kan visa väg och föregå med gott exempel. Vi har också råd att ta hand om de som känner hopplöshet och utanförskap. Vi är lyckligt lottade.

På Sveriges Arkitekter arbetar vi med förnyad energi. Vi ger inte upp.

Charlotta Holm Hildebrand är planeringsarkitekt FPR/MSA och branschchef på Sveriges Arkitekter

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *