Arkitekttävling om Flugparken - Sveriges Arkitekter

Lindesbergs kommun bjuder in till tävling och hänvisar felaktigt till Sveriges Arkitekters rekommendationer och till tävlingsregler. Dessutom strider förfarandet mot LOU. Läs skrivelsen till Lindesbergs kommun nedan.

Kontaktperson på Sveriges Arkitekter: Katarina O Cofaigh

Lindesberg 171008