Arkitektskolor - Sveriges Arkitekter

Samtliga utbildningar följer europeisk standard och är tre plus två år långa. Efter tre år får du kandidatexamen och efter ytterligare två år masterexamen.

Utbildningarna:

På Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i Karlskrona kan du läsa Sveriges enda utbildning till planeringsarkitekt. Du läser först tre år på programmet Fysisk planering och därefter ett tvåårigt masterprogram.

Chalmers i Göteborg kan du utbilda dig i fem år till arkitekt genom Arkitektprogrammet eller med mer teknisk inriktning genom Arkitektur- och teknikprogrammet.

På Högskolan för Design och Konst, HDK, i Göteborg kan du på kandidatnivå gå Designprogrammet med inriktning mot rumsgestaltning. Tillsammans med en master i inredningsarkitektur blir du inredningsarkitekt.

Konstfack i Stockholm kan du utbilda dig till inredningsarkitekt. Du läser först tre år på programmet Inredningsarkitektur och möbeldesign och sedan ett tvåårigt masterprogram.

På Arkitekturskolan på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm kan du under fem år utbilda dig till arkitekt.

Lunds Tekniska Högskola läser du fem år och utbildar dig till arkitekt.

SLU Alnarp i Skåne kan du läsa till landskapsarkitekt. Du går fem år på Landskapsarkitektprogrammet.

SLU Ultuna i Uppsala kan du utbilda dig till landskapsarkitekt under fem år på Landskapsarkitektprogrammet.

På Arkitekthögskolan i Umeå, UMA, läser du fem år på arkitektprogrammet och blir arkitekt.

Behöver du förbereda arkitektstudierna?

Arkitektutbildningarna är populära, det går tre till fyra sökande på varje plats. Många har jobbat eller pluggat innan de startar sin arkitektutbildning.

På Sveriges Folkhögskolors webbplats kan du söka dig fram till folkhögskoleutbildningar med den inriktning du är intresserad av. På vissa får du hjälp med att göra arbetsprover eller förbereda dig för arkitektprovet.

Har du utländska betyg och vill veta hur du kan söka? Läs mer på UHR

studera.nu finns praktisk information om hur du söker till högskolan, om Högskoleprovet, antagningsregler, etcetera.