Arkitektprovet 2020 är inställt - Sveriges Arkitekter

På grund av spridningen den allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomen Covid-19 ställs Arkitektprovet 2020 in. Detta efter noga överväganden av de lärosäten som anordnar Arkitektprovet.

Arkitektprovet är ett alternativt urval till arkitektutbildningarna än intagning på betyg. Det har skett varje år sedan 1987 till arkitektutbildningarna vid KTH, Chalmers, Lund och, sedan 2009, Umeå.

Läs mer på Arkitektprovets webbplats