Arkitektoniska riktlinjer i Upplands Väsby - Sveriges Arkitekter

Politiker i Upplands Väsby vill bestämma hur nya hus ska se ut. Pressbild, Upplands Väsby.

En debatt har uppstått i riks- och lokala medier om Upplands Väsbys beslut att kräva hus i ”klassisk stil” i en markanvisningstävling för ett centralt placerat kvarter. Tf förbundsdirektör Elisabet Elfström har i intervjuer i P1:s Kulturnytt och Mitt i Upplands-Väsby uttryckt tveksamhet kring att politiker i förhand ska bestämma vilken stil som ska användas.

– Hur arkitekturen utformas bestäms ju av platsens förutsättningar och ekonomi och vad den ska användas till, säger hon i P1:s Kulturnytt.

I mitten av juni ska kommunfullmäktige besluta om den så kallade gestaltningsbilagan. Kommunalrådet Oscar Weinmar (M) driver frågan och använder en webbenkät som underlag för att slå fast att ”klassisk stil” är det som flest kommuninvånare tycker är trevligt att bo och vistas i. Enkäten besvarades av 580 personer, 1,3 procent av Upplands Väsbyborna och anses vara felaktigt utförd och därför inte tillförlitlig av undersökningsföretaget Novus vd.

– Jag tror att allmänheten har väldigt olika uppfattningar om vad som är god arkitektur, precis som somliga gillar hårdrock och andra gillar Bach, säger Martin Rörby, arkitekturhistoriker och tf ordförande i Sveriges Arkitekters akademi för kulturmiljö, till P1:s Kulturnytt.

Tidskriften Arkitekturs vd Malin Zimm intervjuas i SVT Kulturnyheterna, där hon hävdar att stildiskussionen blivit ett sätt att ”snabbspola sig förbi den egentliga diskussionen, om hur man utformar en god livsmiljö”.

Sveriges Arkitekters ståndpunkter:

  • Arkitektur är en helhet där estetik, hållbarhet, ekonomi och hänsyn till omgivningen alla är nödvändiga delar.
  • Sveriges Arkitekter är ett fack- och branschförbund som arbetar för medlemmarnas bästa. Förbundets uppgift är inte att ha åsikter om stil och utformning.
  • Stil och utformning ska avgöras av beställaren och dennas anlitade arkitekt.
  • Sveriges Arkitekter står upp för kommunarkitekterna. Deras roll är att ta fram detaljerade underlag medan politiker ska stå för visionerna om vad som är ett gott samhälle. Med sina expertkunskaper gör kommunarkitekter opartiska avvägningar mellan olika intressen i planprocessen. Det är rimligt att deras röst väger tungt i planfrågor.
  • Arkitektur med kvalitet blir aldrig omodern.