Arkitektförsäkringen försäkringsplan och premier från och med 1 oktober 2019 - Sveriges Arkitekter

Försäkringsplan

Årspremie grundpaket Arkitektförsäkring är beräknad utefter antalet teknisk personal som är verksamma i företaget. Dock maximalt 50 stycken.

Antal Teknisk personal Årspremie
 1 st 5 822 kr
 2 st 7 736 kr
 3 st 10 090 kr
 4 st 12 832 kr
 5 st 14 942 kr
 6 st 16 430 kr
 7 st 17 910 kr
 8 st 19 383 kr
 9 st 20 886 kr
10 st 21 918 kr
11 st 25 382 kr
12 st 26 272 kr
13 st 26 812 kr
14 st 28 321 kr
15 st 30 245 kr
 16 st 31 268 kr
17 st 32 753 kr
18 st 34 236 kr
19 st 35 703 kr
 20 st 37 118 kr
21 st 38 518 kr
22 st 39 915 kr
23 st 41 314 kr
24 st 42 708 kr
25 st 44 111 kr
26 st 45 505 kr
27 st 46 906 kr
 28 st 48 304 kr
29 st 49 705 kr
30 st 51 099 kr
31 st 53 563 kr
32 st 56 023 kr
33 st 58 479 kr
34 st 60 939 kr
35 st 63 401 kr
36 st 65 860 kr
37 st 68 322 kr
38 st 70 781 kr
39 st 73 240 kr
40 st 74 923 kr
41 st 79 223 kr
42 st 82 743 kr
43 st 86 268 kr
44 st 89 784 kr
45 st 93 310 kr
46 st 96 828 kr
47 st 100 350 kr
48 st 103 872 kr
49 st 107 394 kr
50 st 110 912 kr

För medlemsföretag som har fler än 50 stycken verksamma teknisk personal eller behov av en individuellt anpassad försäkringslösning utanför grundpaketet genomförs en individuell bedömning och vid offert erbjuds pris i enlighet med ordinarie tariff med en rabattsats om 30 procent.