Arkitektbranschen hetare än någonsin - Sveriges Arkitekter

Dagens Industri rapporterar om läget i branschen utifrån Sveriges Arkitekters branschrapport som släpptes 19 september. Branschen är glödhet till följd av bland annat ökat bostadsbyggande och både omsättning och lönsamhet ligger på rekordnivåer, problemet är istället fortsatt bristen på arkitekter.

Sveriges Arkitekters branschchef Charlotta Holm Hildebrand säger bland annat:
”Det är sannolikt den starkaste konjunkturen vi har haft för arkitekter. Arbetslösheten ligger under en procent och vi ser en kraftig höjning av företagens arvoden, det är ett unikt trendbrott”. Branschen har sett en snabb omsättningsökning där man 2009 omsatte 6 miljarder kronor, siffrorna för 2017 ligger på 10,4 miljarder.

Men nu kan toppen vara nådd i takt med att bostadsinvesteringarna spås bromsa in under nästa år.
”Byggkonjunkturen saktar in, men i gengäld får branschen mycket uppdrag från den offentliga sektorn”, säger Charlotta Holm Hildebrand. Det kan medföra ett skifte i branschen med ökad tyngdpunkt på offentligt byggande.