Arkitektbemanning i Sveriges kommuner - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter genomförde kring årsskiftet 2016–17 en undersökning bland landets 290 kommuner om bemanningsstrukturen på bygglovs- och planavdelningarna. Med hjälp av enkäter och telefonintervjuer har man undersökt hur arkitektkompetensen ser ut på dessa avdelningar.

Några av resultaten:

  • 17 av de 290 kommunerna har ingen arkitektkompetens alls, varken genom anställda arkitekter eller konsulter. Det bryter mot §7 i plan- och bygglagen.
  • På bygglovsavdelningarna har endast 16 procent av handläggarna arkitektutbildning. På detalj- och översiktsplanavdelningarna har drygt 60 procent arkitektutbildning.
  • 60 procent av kommunerna har en person med titeln stadsarkitekt. 44 procent av dessa är fast anställda medan 16 procent är konsulter.

Undersökningen som powerpoint:
Arkitektbemanning i Sveriges kommuner (alla kommuner)

Undersökningen har gjorts av Evimetrix, en del av Evidensgruppen.