Arkitektur och barnrådet - Sveriges Arkitekter

sept 2011 131

Arkitektur och barnrådets (tidigare Arkis) huvudsakliga uppgifter är att vara styrelsens stöd i arbetet med att öka undervisningen om arkitektur för barn.

Rådets arbete innebär att:
– att öka barnens medverkan i planeringsprocessen, på barnens villkor och med barnens perspektiv,
– att sprida kunskap inom arkitektkåren kring hur Barnkonventionen kan tillämpas inom vårt yrkesområde när den blir lag 2020,
– att verka för utbildning av lärare och arkitekter för att det ska finnas behöriga lärare till läroplanens arkitekturkurser på gymnasiet,
– samt driva nätverket ”ARKiS Arkitektur i Skolan” med årligen återkommande nätverksmöten.

ARKiS Arkitektur i Skolan är ett professionellt nätverk som arbetar för att öka medvetenheten i samhället och framför allt i skolan om den byggda miljöns, arkitekturens, och det offentliga rummets betydelse. ARKiS vill främja att arkitekturpedagogik kommer in i skolan, att lärarna förstår potentialen i att använda närmiljön som läromedel. ARKiS ser detta som en central möjlighet för Sveriges Arkitekter att långsiktigt kunna bidra till kvalitetsmedvetna bostads- och byggnadskonsumenter och beslutsfattare samt till en mer designmedveten byggbransch som bygger med högre kvalitet.

ARKiS Nätverksträff  2019 på KTH Arkitekturskolan i Stockholm under rubriken – Nästa år blir barnkonventionen lag! Vad får det för betydelse för planering och gestaltning? Dagen bestod av inspirerande föredrag om hur du kan arbeta med barn och ungas egna perspektiv i planering och gestaltning. Missade du dagen eller vill uppleva det igen, se det i efterhand på vår YouTube-kanal.

Urbanistica Podcast, Mie Svennberg (Översiktsplanerare, social hållbarhet och barnperspektiv, Strategiska avdelningen, Göteborgs stad), Stefan Petersson (Arkitekt, spad and KTH School of Architect) och Suzanne Delaval (Arkitekt Tekn. dr. Arkitekturanalys Stockholm) berättar om Arkitektur och barnrådet. Lyssna på podden här.

Twittra med oss #arkitekturpedagogik

Är du intresserad av att ingå i nätverket? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

ArKIS

Intresseanmälan om medlemskap i Arkis

 

ARKiS Architecture in School is a working group and a professional network focussing on awakening the awareness in society and in school about the importance of the built environment, architecture and the common space. ARKiS promotes that architecture pedagogy is introduced in school, that the teachers understand the potential in using the local built environment as a teaching tool. ARKiS means that this is a crucial possibility for the Swedish Association of Architects to work for a better future with informed consumers and decision makers and also a more design aware building industry producing a high architectural quality.


Aktuellt

Vad är på gång?Twitter

Här samlar vi inlägg med #arkitekturpedagogik