ARKiS Arkitektur i skolan - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

sept 2011 131

Att lära om arkitektur och byggande.

ARKiS Arkitektur i Skolan är en arbetsgrupp och ett professionellt nätverk som arbetar för att öka medvetenheten i samhället och framför allt i skolan om den byggda miljöns, arkitekturens, och det offentliga rummets betydelse. ARKiS vill främja att arkitekturpedagogik kommer in i skolan, att lärarna förstår potentialen i att använda närmiljön som läromedel. ARKiS ser detta som en central möjlighet för Sveriges Arkitekter att långsiktigt kunna bidra till kvalitetsmedvetna bostads- och byggnadskonsumenter och beslutsfattare samt till en mer designmedveten byggbransch som bygger med högre kvalitet.

Twittra med oss #arkitekturpedagogik

Är du intresserad av att ingå i nätverket? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

ArKIS

Intresseanmälan om medlemskap i Arkis

 

Built Environment Education

ARKiS Architecture in School is a working group and a professional network focussing on awakening the awareness in society and in school about the importance of the built environment, architecture and the common space. ARKiS promotes that architecture pedagogy is introduced in school, that the teachers understand the potential in using the local built environment as a teaching tool. ARKiS means that this is a crucial possibility for the Swedish Association of Architects to work for a better future with informed consumers and decision makers and also a more design aware building industry producing a high architectural quality.


Aktuellt

Vad är på gång?
Twitter