ARKiS nätverksträff 2019 - Sveriges Arkitekter

I november 2019 höll ARKiS nätverksträff på KTH Arkitekturskolan i Stockholm under rubriken – Nästa år blir barnkonventionen lag! Vad får det för betydelse för planering och gestaltning?

Dagen bestod av inspirerande föredrag om hur du kan arbeta med barn och ungas egna perspektiv i planering och gestaltning. Missade du dagen eller vill uppleva det igen, se det i efterhand på vår YouTube-kanal.