ARKiS har svarat på Boverkets remiss - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter och arbetsgruppen ARKiS har besvarat Boverkets remiss Förslag till allmänna råd (2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande. Vi tycker det är bra att man nu sätter ned foten och talar om att det måste finnas tillräcklig friyta för barnen. Det räcker inte med noll kvadratmeter, som det tyvärr förekommer idag. Länk till remissvaret i sin helhet.

 

 


Vasakronan i Göteborg inbjuder till prekvalificering inför parallella uppdrag avseende ny byggnad för kontor och bostäder i kvarteret Kromet i Göteborg. Uppdraget utförs i samarbete med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter. Om det parallella uppdraget Centralenområdet, hjärtat i Göteborg och i hela regionen är under stark omvandling. Visionen är en funktionsblandad stadsdel som lever under…

Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson kommenterar i Di TV hur det minskande bostadsbyggandet påverkar arkitekterna. – Vi ser att den rekordkraftiga högkonjunkturen som var 2017 är inte kvar. Arbetslösheten bland arkitekterna ökar men från extremt låga nivåer. Arbetslösheten ligger idag på 1,4 procent. Det är en uppgång men är fortfarande väldigt liten och drabbar främst…

Nyfiken på stadsbyggnad? Möt forskare och praktiker som berättar om aktuell forskning! KTH och finansiären Arwidssonsstiftelsen bjuder in till nationellt möte den16 – 17 oktober 2019. Ta del av kunskapsöversyn, initiativ runt om i landet och delta i diskussioner kring Tillämpad stadsbyggnad. Läs mer och anmäl dig här senast den 1 oktober.