ARKiS har svarat på Boverkets remiss - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter och arbetsgruppen ARKiS har besvarat Boverkets remiss Förslag till allmänna råd (2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande. Vi tycker det är bra att man nu sätter ned foten och talar om att det måste finnas tillräcklig friyta för barnen. Det räcker inte med noll kvadratmeter, som det tyvärr förekommer idag. Länk till remissvaret i sin helhet.

 

 


Tillsammans är ledordet för Ulla Herlitz och Hans Arén som skrivit en idébok om lokal demokrati, ekonomi och planering. De vill lyfta fram att lokalsamhällena har mycket att bidra med i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Inte bara som producenter av mat, energi och rekreation utan också i arbetet med att stärka cirkulära ekonomiska…

Tinna Harling arbetar som arkitekt och projektledare och driver det sociala företaget Egnahemsfabriken tillsammans med Erik Berg. Företaget drivs i form av en förening och har startats med en önskan om att jobba med samverkan, lokal utveckling och visionsarbete. Egnahemsfabriken bygger bostäder för och med nyanlända, unga och äldre med samverkan som grundbult. Utöver hus…

Mänskligheten lever idag över jordens tillgångar. Vårt samhälle står inför en omvandling av historiska mått för att uppnå en hållbar framtid som inte bygger på nuvarande ekonomiska logik. Pernilla Hagbert är doktor i arkitektur, med inriktning mot en hållbar byggd miljö och har deltagit i det FORMAS-finansierade forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande. I…