ARKiS har svarat på Boverkets remiss - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter och arbetsgruppen ARKiS har besvarat Boverkets remiss Förslag till allmänna råd (2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande. Vi tycker det är bra att man nu sätter ned foten och talar om att det måste finnas tillräcklig friyta för barnen. Det räcker inte med noll kvadratmeter, som det tyvärr förekommer idag. Länk till remissvaret i sin helhet.

 

 


Nästa år firar franska Chaumont-sur-Loire Garden Festival 30 år. Liksom tidigare år arrangeras en tävling, 2021 på temat ”Biomimicry in the Garden – Nature, an infinite source of inspiration”.

Akademin för landskapsarkitektur fick slutrepliken med rubriken ”Mest svammel om barn i täta städer”.