Architects Declare – upprop för klimatet - Sveriges Arkitekter
Architects Declare – upprop för klimatet - Sveriges Arkitekter

Architects Declare – upprop för klimatet

Architects Declare är en webbplats som startades i maj 2019 i Storbritannien, för att samla arkitektbranschen kring klimatfrågor. Initiativet har fått stor spridning och nätverket växt och blivit globalt.