Architects Declare – upprop för klimatet - Sveriges Arkitekter

Nu kan ditt kontor skriva under ett upprop för att arbeta mer klimatsmart.

Architects Declare är en webbplats som startas i maj 2019 i Storbritannien, för att samla arkitektbranschen kring klimatfrågor. Initiativet har fått stor spridning och det är nu över 600 kontor som har skrivit under uppropet, bara i Storbritannien. Flera tillägg i form av nationella sidor har också skapats och Sveriges Arkitekter har tagit på sig att bli värd för den svenska varianten av webbplatsen.

Stora klimatförändringar är en av de största utmaningarna i vår tid. Hur vi utformar byggnader och samhällen har därför stor inverkan på miljön. Byggindustrin står idag globalt sett för nästan 40 procent av energirelaterade koldioxidutsläpp. För att möta samhällets behov utan att överskrida jordens ekologiska resurser behöver vi utveckla och utforma våra byggnader, möbler, städer, landskap, samhällen och infrastruktur i ett större, ständigt förnybart och självförsörjande system.

Arkitekter kan bidra till att göra skillnad

Vi hoppas att en svensk del av nätverket kan bidra till att som samlad kår gemensamt lyfta frågor kring hållbarhet och klimatarbete, för en hållbar samhällsutveckling inom hela byggbranschen. Målet är att bygga nätverk inför kommande kunskapsutbyten men även reellt utbyte kring arbete med klimatfrågorna.

Här kan du läsa mer och skriva under uppropet – architectsdeclare.se

Här kan du läsa mer om uppropet i tidningen Arkitekten.