Arbetsmiljöarbete – att tänka på som arbetsgivare - Sveriges Arkitekter

Just nu är coronaviruset en risk i många arbetsmiljöer och som för alla risker behöver arbetsgivare undersöka och bedöma hur riskerna ser ut sin verksamhet. Arbetsmiljöverket har sammanställt hur du kan arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete under den pågående epidemin.

Att många nu arbetar hemifrån och kan komma att göra det under en relativt lång tid ställer krav på ett bra samarbete i organisationen och att arbetsmiljön beaktas. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön oavsett om arbetstagaren själv vill jobba på distans eller om det sker på arbetsgivarens initiativ. Arbetsmiljöverket har sammanställt information om coronaviruset och arbetsmiljöarbete, där finns också information om arbete i hemmet.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats