Arbetslösheten för arkitekter riskerar att öka - Sveriges Arkitekter

Tecknen om vartåt konjunkturen för arkitekterna är på väg är motstridiga.

Arbetslösheten bland arkitekter har ökat och uppgår i september till 3,7 procent. Det är den högsta arbetslösheten bland arkitekter på över 14 år. Men tecknen på vartåt konjunkturen och arbetslösheten för arkitekter är på väg är motstridiga. Det visar en sammanställning som Sveriges Arkitekter har gjort.

Arbetslösheten bland arkitekter har ökat under våren och det finns skäl att tro att den kommer att fortsätta att öka. Systemet med permitteringsstöd för företag gör att personal som annars skulle varslats om uppsägning hamnar i korttidsarbete. Om inte det sker en förändring på marknaden kommer flera av de som idag är i korttidsarbete sannolikt att varslas om uppsägning längre fram.

Men signalerna är motstridiga, menar Jonas Mellqvist, som är gruppchef för rådgivning och medlemmar på Sveriges Arkitekter.

Jonas Mellqvist, Sveriges Arkitekter.

Jonas Mellqvist, Sveriges Arkitekter.

– Samtidigt som vi regelbundet får in varsel om uppsägningar eller kontor som tar ut personal i korttidsarbete får vi besked om andra som återanställer. Innan sommaren varslade ett kontor all sin personal om uppsägning men har nu återanställt eller avbrutit varslet för samtliga.

Arbetslösheten kan fortsätta att öka

Det är väl känt att arbetslösheten hos arkitekter varit mycket låg under längre tid. Det var över 14 år sedan arkitektkåren hade en arbetslöshet på över 3 procent. Arkitektföretagen har vid tidigare kriser varit förhållandevis opåverkade – till exempel ledde finanskrisen 2007–2010 på ett kraftigt tapp i BNP medan arkitekternas arbetslöshet var rekordlåg. Även under denna konjunkturnedgång finns det tecken att arkitekterna kan klara sig ganska bra.

– Andelen arkitektföretag som ser läget som nattsvart är än så länge få, och betydligt färre än för näringslivet som helhet. Dessutom är andelen företag som inte alls påverkats hittills avsevärt större bland arkitektföretagen är för övriga näringslivet.

Även om det finns ljuspunkter kommer arbetslösheten sannolikt ändå att öka, både på arbetsmarknaden som helhet och för arkitekterna. De omfattande korttidspermitteringarna innebär också att många företag har en stor outnyttjad personalreserv.

– Även om vissa arkitektföretag avslutar korttidsarbete i förtid är ändå bedömningen att behovet av att nyanställa är lågt den närmaste tiden. Nyexaminerade och personer som saknar spetskompetens kan på kort sikt få svårt att bli anställda.

Vänder uppåt nästa år

Det dämpade behovet av nyanställningar avspeglas tydligt i de fortsatt negativa anställningsplanerna för arbetsmarknaden som helhet som Konjunkturinstitutet redovisar i sin uppdatering av läget för augusti. Den svaga konjunkturen medför att företagen varslar och säger upp en del av de permitterade under hösten och vintern.

– Neddragningarna förstärks av att det tillfälligt förhöjda statliga stödet vid korttidspermittering löper ut vid årsskiftet. Bedömningen är därför att sysselsättningen fortsätter att minska och vänder upp först i mitten av 2021, säger Jonas Mellqvist.