Arbetslösheten bland arkitekter ökar när bostadsbyggandet rasar - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson kommenterar i Di TV hur det minskande bostadsbyggandet påverkar arkitekterna.

– Vi ser att den rekordkraftiga högkonjunkturen som var 2017 är inte kvar. Arbetslösheten bland arkitekterna ökar men från extremt låga nivåer.

Arbetslösheten ligger idag på 1,4 procent. Det är en uppgång men är fortfarande väldigt liten och drabbar främst Stockholmsområdet. I Göteborg och Malmö syns inte alls samma avmattning.

– En anledning till att arbetslösheten ändå är så pass låg, trots att bostadsbyggandet stannar upp, är att arkitekter sugs till andra projekt som investeringar i vård, skola, omsorg och infrastruktur. Där ser vi inga tecken på att det ska minska framöver, säger Tobias Olsson.

Se inslaget på DI:s webbplats.