Arbetsgruppen i Arkis - Sveriges Arkitekter

Följande personer ingår i ARKiS arbetsgrupp:

Mie Svennberg, Göteborg, ordförande Arkitektur och barnrådet
Arkitekt SAR/MSA. Översiktsplanerare, social hållbarhet och barnperspektiv, på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Stefan Petersson, Stockholm, ordförande Arkitektur och barnrådet
Arkitekt SAR/MSA. Universitetsadjunkt på KTH Arkitekturskolan och driver företaget SPAD

Tove Johansson, studentrepresentant
SLU Ultuna

Ingrid Svetoft, Malmö
Arkitekt SAR/MSA

Matilda Stannow, Stockholm
Arkitekt SAR/MSA

Lisa Daram, Stockholm
Arkitekt SAR/MSA

Suzanne de Laval, Stockholm
Arkitekt SAR/MSA, forskare på Arkitekturanalys

Magnus Löfvenberg, Stockholm
Arkitekt A MSA och lärare på Fredrika Bremergymnasiet i Handen

Ann-Marie Dahl, Jönköping
Arkitekt SAR/MSA och lärare i Byggnadsutformning med arkitektur på högskolan i Jönköping