Är toppen nådd? - Sveriges Arkitekter

Värmlands Folkblad skriver om att det finns tecken på att byggboomen börjar ebba ut. Ett är att bostadspriserna sjunker i Stockholm.

– Redan i somras började det märkas att toppen var nådd. Det bekräftades under hösten, säger Charlotta Holm Hildebrand, tillförordnad förbundsdirektör. Charlotta var inbjuden talare när landshövding Kenneth Johansson bjöd in till ett seminarium om Värmlands bostadssituation.

Läs hela artikeln här