Är Ikea vår tids HFI? - Sveriges Arkitekter

Veronica Hejdelind—2 jan 2017

Hem i Moskva. Foto: Ikea

Hem i Moskva. Foto: Ikea

 

– En förutsättning för miljonprogrammets kvaliteter var forskningen som föregick det, säger Erik Stenberg, arkitekt och lektor på KTH, på ett seminarium som jag modererade i våras.

Han visar de tokroliga bilderna från Hemmens forskningsinstituts (HFI) undersökningar av husmödrars arbete i svenska kök på 40- och 50-talen. HFI formulerade vad som ansågs vara god boendestandard. Det skapade regler och normer för bostäder som gjorde produktion i stor skala möjlig. Idag, när vi står inför en ny bostadskris, har vi ingen motsvarande forskning att förlita oss till, fortsätter Stenberg.

 

hfi

HFI undersökte hushållsarbete på detaljnivå.

Jag kommer att tänka på Erik Stenbergs föreläsning när jag läser Ikeas Life at Home Report #2 som handlar om människors tankar och vardagsvanor i och omkring köket, från hur man odlar till hur man förvarar, lagar, äter och umgås kring mat. Rapporten, som kom 2014, har två delar. Den första är en sammanställning av Ikeas egen forskning och andra publicerade studier i ämnet. Den andra presenterar insamlad data på samma tema från 8 500 personer i New York, London, Paris, Berlin, Stockholm, Moskva, Mumbai och Shanghai.

Rapporten presenterar inga revolutionerande nyheter men det är intressant att notera att Ikea, troget sitt varumärke, väljer att lyfta fram likheter mellan hushåll i olika världsdelar snarare än skillnader. De flesta tycker att det är tråkigt och stressig att laga vardagsmat, man vill engagera sina barn i matlagningen, många får ångest av att kasta mat och så vidare.

De är också välvilligt inställda till sociala medier: ”Den vanligaste användningen av sociala medier, i alla städer, är att man interagerar med vänner och familj när man äter ensam genom att chatta, sms:a eller dela bilder av det man har på tallriken. /…/ kanske borde vi sluta tänka på sociala medier som något störande och i stället ta dem för vad de är: ytterligare ett sätt för oss att knyta an till varandra via mat.”

Hem i Shanghai. Foto: Ikea

Hem i Shanghai. Foto: Ikea

Ikea har, som alla framgångsrika företag, alltid varit lyhört för sina kunders behov vilket gett företaget erfarenhet, kunskaper och insikter om människors liv hemma. Den kritiskt lagda kan hävda att Ikea med Life at Home-rapporterna försöker stärka sin image som samhällsförbättrare fastän man egentligen bara delar med sig av de marknadsundersökningar och den forskning som varit nödvändig för företagets produktutveckling.

Men kan det också finnas anledning att vara tacksam? Om staten inte anser det nödvändigt att ägna sig åt bostadsforskning i någon större utsträckning är Ikeas rapporter det närmaste vi kommer den kunskap som HFI en gång erbjöd branschen. Vad betyder det i så fall för utvecklingen av svenska bostäder?

Medan byggbransch och bostadspolitik verkar ha fastnat i 1900-talet tuffar Ikea vidare och utvecklar produkter och inredningar som möter urbana människors behov och livsstilar idag och i morgon. I Concept kitchen 2025, Ikeas forskningsbaserade produktutvecklingsarbete, samarbetar möbeljätten med tjänstedesignföretaget IDEO, tekniska universitetet i Eindhoven och Lunds universitet i syfte att undersöka hur sociala, tekniska och demografiska aspekter kommer att påverka hur människor runt om i världen agerar runt mat år 2025.

Studien utgår från en mängd intressanta och välunderbyggda antaganden om framtiden: urbaniseringen kommer att fortsätta, vi kommer att bo mindre, naturresurserna kommer att vara hårt ansträngda, matpriserna stiger och sophantering blir ett växande problem. Hemleveranser av mat och andra varor är sannolikt det vanligaste sättet att handla och teknologin är en integrerad del av livet i hemmet. Studenterna har intervjuat hundratals människor i olika delar av världen om deras förhållande till mat och måltider. De har sedan utvecklat produkter som möter framtidens behov och förutsättningar. Produkterna som presenteras på projektets webbplats hjälper framtidens urbana människa att leva mer hållbart – återvinna sopor, minska matsvinnet, minimera användningen av vatten. Köken anpassas utifrån detta och det faktum att man får matleveranser hem dagligen.

1952 gav HFI ut boken Kök, planering, inredning. Där presenterades normer och standardiseringar för köksinredningar som vi levt efter i Sverige i decennier. Med Concept kitchen 2025 visar världens största möbelföretag att tiden har kommit ikapp och förbi HFI:s forskning. Ikea anpassar sina kök och köksprodukter efter samtid och framtid. När ska vi börja bygga bostäder som gör detsamma? Vi ser i dag öar av forskningsprojekt delfinansierade av marknadsaktörer, så som HSB Living Lab, men för att skapa en ny standard för bostadsutvecklingen i Sverige krävs en samordnad strategisk övergripande forskning, initierade och stödd av staten.

Marknaden söker nu egna svar. Vad gör staten?

Veronica Hejdelind är kanslichef på Arwidssonstiftelsen

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *