Ansökan om studentmedlemskap - Sveriges Arkitekter

Går du någon av följande utbildningar kvalificerar du för medlemskap i Sveriges Arkitekter:

  • Arkitektutbildningen vid KTH, LTH, Chalmers eller Umeå Arkitekthögskola.
  • Landskapsarkitektutbildningen vid SLU Alnarp eller SLU Ultuna.
  • Utbildningen i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola.
  • Inredningsarkitektutbildningen vid Konstfack.
  • Utbildningen i Arkitektur och Teknik vid Chalmers.
  • Grundutbildning design vid HDK.

Alla utbildningar inom EU som motsvarar någon av ovanstående.

Ansök till att bli studentmedlem