9 Jun 2014

Produktannonser, bilagor, webb, nyhetsbrev

Med en annons i Arkitekten når du 95 procent av Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och arkitektstudenter. Ingen annan tidskrift når lika många arkitekter. 7 av 10 läsare svarar att de föreskriver produkter och material i sitt arbete, lika många uppger att de hittar tips via annonser i Arkitekten. Som annonsör når du denna viktiga målgrupp i deras egen medlemstidning.

Vår TS-kontrollerade upplaga 2016 är 13 400 ex. Arkitekten är medlem i Sveriges Tidskrifter.

Vejde Ericson, Adviser

Använd formuläret nedan för att skicka in en bokningsförfrågan. Vill du veta mer, kontakta Vejde Ericson på Adviser via mail, tel 0707-77 43 31.

Tanka ned utgivningsplan och prislista:
Arkitekten utgivningsplan 2017

Bokningsförfrågan

Uppgifter om annonsör

Meddelande

 

Utgivningsplan 2016

Nummer Sista bokn.datum Sista mat.dag Utgivn.dag
01.2016 28/12 4/1 27/1
02.2016 25/1 1/2 24/2
03.2016 22/2 29/2 23/3
04.2016 28/3 4/4 27/4
05.2016 2/5 9/5 1/6
6-7 2016 31/5 7/6 29/6
08.2016 1/8 8/8 31/8
09.2016 29/8 5/9 28/9
10.2016 26/9 3/10 26/10
11.2016 24/10 31/10 23/11
12.2016 21/11 28/11 21/12

Arkitekten utgivningsplan 2017

Annonspriser och format

Storlek Bredd x höjd mm  Pris
uppslag utfallande 450×300 + 3 mm skärsmån  36.750
1/1-sida utfallande 225×300 + 3 mm skärsmån  27.250
1/1-sida 195×267  27.250
stående 1/2-sida 93,5×267  17.950
stående 1/2-sida utfallande 108×300 + 3 mm skärsmån  17.950
liggande 1/2-sida 195×131  17.950
liggande 1/2-sida utfallande 225×145 + 3 mm skärsmån  17.950
stående 1/4-sida 93,5×131  11.450
liggande 1/4-sida 195×61  11.450
liggande 1/8-sida 93,5×61    7.000
2:a och 3:e omslag 1/1-sida, 225×300 + 3 mm skärsmån 29.250
4:e omslag 1/1-sida, 225×270 (30 mm utrymme för adress) + 3 mm skärsmån  31.350

Priser för bilagor 0-10 g: 2,10 kr 11-20 g: 2,30 kr 21-30 g: 2,50 kr 31-40 g: 2,70 kr 41-50 g: 2,90 kr o.s.v. Moms och reklamskatt tillkommer ej.

Teknisk information

Skicka ditt material till traffic@adviser.se.
Tunga filer skickas enklast med www.wetransfer.com eller www.sprend.com
Arkitekten trycks hos V-TAB.