9 Jun 2014

Produktannonser, bilagor

Med en annons i Arkitekten når du 95 procent av Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och arkitektstudenter. Ingen annan tidskrift når lika många arkitekter.
Vår TS-kontrollerade upplaga 2014 är 12 800 ex. Arkitekten är medlem i Sveriges Tidskrifter.

Linda Larsson-Levin

Använd formuläret nedan för att skicka in en bokningsförfrågan. Vill du veta mer, kontakta Linda Larsson-Levin på Adviser via mail, tel 0733-22 88 35.

Ladda upp utgivningsplan och prislista:
Arkitekten 2015

Bokningsförfrågan

Uppgifter om annonsör

Meddelande

 

Utgivningsplan 2015

Nummer Sista bokn.datum Sista mat.dag Utgivn.dag
02.2015 4/2 10/2 25/2
03.2015 4/3 10/3 25/3
04.2015 8/4 14/4 29/4
05.2015 6/5 12/5 27/5
6-7 2015 3/6 9/6 24/6
08.2015 5/8 11/8 26/8
09.2015 2/9 8/9 23/9
10.2015 30/9 6/10 21/10
11.2015 28/10 3/11 18/11
12.2015 25/11 1/12 16/12

 


Arkitekten utgivningsplan för 2015
 

Publishing schedule 2015 in english

Annonspriser och format

Storlek Bredd x höjd mm  Pris
uppslag utfallande 450×300 + 3 mm skärsmån  36.000
1/1-sida utfallande 225×300 + 3 mm skärsmån  26.500
1/1-sida 195×267  26.500
stående 1/2-sida 93,5×267  17.000
stående 1/2-sida utfallande 108×300 + 3 mm skärsmån  17.000
liggande 1/2-sida 195×131  17.000
liggande 1/2-sida utfallande 225×145 + 3 mm skärsmån  17.000
stående 1/4-sida 93,5×131  10.800
liggande 1/4-sida 195×61  10.800
liggande 1/8-sida 93,5×61    7.000
2:a och 3:e omslag 1/1-sida, 225×300 + 3 mm skärsmån  28.500
4:e omslag 1/1-sida, 225×270 (30 mm utrymme för adress) + 3 mm skärsmån  30.600

Priser för bilagor 0-10 g: 2,10 kr 11-20 g: 2,30 kr 21-30 g: 2,50 kr 31-40 g: 2,70 kr 41-50 g: 2,90 kr o.s.v. Moms och reklamskatt tillkommer ej.

Teknisk information

Skicka ditt material till annons@arkitekt.se.
Tunga filer skickas enklast med www.wetransfer.com eller www.sprend.com
Arkitekten trycks hos Sörmlands Grafiska.