Angående Arkitektupphandling Vårdboende, referensnum mer 1 8/2 - Sveriges Arkitekter

Höganäs kommun upphandlar arkitekt för nytt vårdboende. Till anbudet ska omfattande förslag avseende uppdraget bifogas. Vidare gör kommunen omotiverade avsteg från ABK 09. Sveriges Arkitekter anser att uppgiften ska lösas i uppdraget och inte i anbud samt anser att de omotiverade avstegen från ABK 09 bör utgå. Läs skrivelsen till Höganäs kommun nedan.

Höganäs_kommun_upph_brev_180420

Höganäs_kommun_svar_180604

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgidadis