Bidragen till Tänk om Kungsans idéinsamling - Sveriges Arkitekter

Närmare 50 bidrag har kommit in till den omtalade idéinsamlingen till Tänk om Kungsan. Juryn har gått igenom alla inlämnade förslag, sammanfattat, formulerat slutsatser och reflekterat kring bidragen. Den 4 maj ställs alla bidrag ut på ArkDes i Stockholm i samband med ett samtal kring just Kungsträdgården och framtiden, men du kan även se dem här. Ladda ned PDFen eller scrolla och njut!

Bidragen till idéinsamlingen Tank om Kungsan

Tänk om Kungsan…fick ett annat äpple?

”Tänk om, man istället för att lyfta upp butiken med ett outnyttjat tak på ett podium i parken (…) kunde sänka ner den och låta Kungsträdgården breda ut sig? En ny äppellund kunde anläggas på taket av lokalen.” – Okänd

 

”En tomt som staden behöver hjälp att köpa.” – Ameli Hellner

 

”I huvudet på STHLM” – Johan Ask

 

”Butiken placeras under dammen.” – SWECO

Tänk om Kungsan…fick ett program?

Fem starka tendenser som återkommer i majoriteten av förslag, både i text och bild:

1. Kungsan ska fungera som ett grönt andrum
2. Kungsan ska vara folkets park, en samlingsplats för staden
3. Kopplingarna till omkringliggande stadsbebyggelse ska stärkas och tillgängliggöras
4. Kungsan ska öppnas upp och möta staden
5. Den historiska kopplingen ska stärkas och belysas

Följande bidrag har tagit fasta på just detta:

Tänk om Kungsan…bytte plats?

”Vattenträdgården bygger vidare på Kungsans tillgänglighet och låter både parken och dess användare komma närmare havet och vågorna.”

”Förslaget tar in en ny form i Kungsträdgården, vars geometri skapar intressanta, mänskliga och väl avgränsade rum.”

Tänk om Kungsan…fick en port mot Hamngatan?

Förslaget ”Året om” är egentligen ritat på 50-talet men har enligt förslagsställaren fortfarande en stor aktualitet och relevans.

Förslaget ”Portalen” föreslår bågformade element med funktionen entré, träffpunkt och en stor offentlig anslagstavla.

 

Ett inlämnat förslag (del av ett examensarbete) har en omfattande analys och är väl genomarbetat och bygger på konceptet av en spektakulär paviljong som är en tydlig entrébyggnad, en väderskyddad offentlig plats med utsiktsplats på ett övre plan och omfattande tankar om inbjudande sittplatser i olika nivåer.

Tänk om Kungsan…fick vara en oas?

Nitton förslag har lämnats in skriftligt. I denna grupp av inlägg är samstämmigheten stor. Alla är emot en butik i Kungsträdgården. De flesta kan tänka sig en restaurang mot Hamngatan som idag eller i alla fall en byggnad med ett offentligt innehåll som skapar en entré till parken. Förslagen betonar parken som en oas i staden. Ett andningshål och ett avbrott. Många har synpunkter på processen som ifrågasätts.