Akademin har framtidsspanat i Malmö - Sveriges Arkitekter

Landskapsakademin bjöd på en framtidsspaning under Arkitekturdagarna i Malmö i början av september 2019. Akademin lyfte fram förtätningen och kampen om landskapet, den medborgardrivna stadsutvecklingen och hur yrket kan se ut i framtiden.

Se spaningen – startar vid minut 50.