Akademin för landskapsarkitektur - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har fyra akademier för de olika professionerna byggnads-, inrednings, landskaps- och planeringsarkitekt, med uppdraget att vara ämnesutvecklande inom respektive professionsområde. Uppgiften att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt sker framför allt genom arbetsformen akademisamtal, där ledamöterna samlar en grupp personer kring ett aktuellt eller angeläget ämne. Ledamöterna utses av Sveriges Arkitekters styrelse.

Akademin för landskapsarkitektur utser juryledamöter till Sveriges Arkitekters Sienapris, representerar Sveriges Arkitekter i IFLA (International federation of Landscape Association) och anordnar varje år en seminariedag med fokus på svenska städer.Aktuellt


Den 2-4 juni genomfördes IFLA Europes generalförsamling i Budapest. Som representant från Sveriges Arkitekter och Akademin för landskapsarkitekter deltog Johan Folkesson, läs sammandraget från protokollet här

Oysterseminariet behandlar landskapsarkitekturen i ett internationellt sammanhang – boka den 29 september redan nu!

Här är massvis med alternativ till en Applebutik i Kungsträdgården! Se alla bidrag till idéinsamlingen här.

Världens främsta utmärkelse för landskapsarkitekter, Sir Geoffrey Jellicoe Award, tilldelas 2016 den tyska landskapsarkitekten Peter Latz. International Federation of Landscape Architects, IFLA, delade ut priset vid IFLA:s World Congress i Turin, Italien, den 20 april.

Som ett led i Sveriges Arkitekters breda arbete med ”Framtidens Arkitekt” fick Akademin i uppgift att diskutera och sammanställa tankar kring framtidens Landskapsarkitekt. Se en sammanställning av spaningens resultat här.