Akademin för landskapsarkitektur - Sveriges Arkitekter

Akademin för landskapsarkitektur utser juryledamöter till Sveriges Arkitekters Sienapris, representerar Sveriges Arkitekter i IFLA (International federation of Landscape Association) och anordnar varje år en seminariedag med fokus på svenska städer.Aktuellt


International Federation of Landscape Architects (IFLA) anordnar sin årliga kongress i Oslo den 18:e till 20:e september. Temat är Common Ground och programmet är välfyllt med föreläsare från hela världen. Dessutom blandas programmet upp med en spännande mix av aktiviteter som platsbesök med morgonpromenad och –bad, informella studiebesök på Oslos arkitektkontor, Walks+talks och andra sociala…

Se seminarierna från årets upplaga av Oyster – Sveriges enda seminarium som behandlar landskapsarkitekturen och stadsplaneringen i ett internationellt sammanhang.

Foto: Nils-Olof Sjöden Samtalet om tiden – ett av landskapsarkitektens viktigaste verktyg. Vi har samlat föreläsare som Martin Rein Kano (Topotek), Anna Krook (White), Monika Gora (Gora Landskapsarkitektur) och Bengt Isling (Nyréns) för att ge oss sina reflektioner kring tid och landskapsarkitektur. Hur påverkar tiden den samtida landskapsarkitekturen? Hur tar landskapsarkitekturen höjd för framtida, okända…

Under hösten genomfördes IFLA:s europeiska nätverks generalförsamling i Greenwich, London. Värd var brittiska Landscape Institute. Mötet inleddes med en Pecha Kucha, där varje deltagare tolkade ett tema. I år var temat ”Valuing landscape, connecting people, place and nature”. Presentationerna kommer att läggas upp på IFLA:s hemsida under hösten. Under mötet togs en gemensam resolution kring…

Under 2016 arbetade en grupp från landskapsakademin med att samla in idéer och förslag på hur man skulle vilja se att Kungsträdgården i Stockholm utvecklas som offentligt rum och park. Arbetsgruppen kom till som en reaktion på och kommentar till förslaget att bygga en Apple-butik i parkens norra del. Cirka 60 förslag lämnades in i…

IFLA anordnar varje år en rådsförsamling dit alla medlemsländer är inbjudna att delta med en representant. I samband med värdsrådet anordnas konferensen IFLA World Congress. Det 58:e världsrådet och IFLA-konferensen kommer år 2021 att för första gången hållas i Sverige. Tillsammans med representanter från Kenya tar Sveriges Arkitekter fram ett helt nytt koncept för den…

De senaste decennierna har barns rörlighet på egen hand minskat, och även urbana utemiljöer som skolgårdar, förskolegårdar och offentliga platser för barn och unga. Hur prioriterar vi barn och ungas behov av välfungerande utemiljöer i staden? Hur planerar och gestaltar vi dessa? I juli 2018 anordnade Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur för första gången ett…

Den 19 april anordnade Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur, i samarbete med kursen ”Landscape theory in architectural and planning practice” SLU Alnarp, ett lunchseminarium på Form/Design Center i Malmö. Seminariet blev välbesökt, med ca 100 deltagare. Efter en kort presentation av Akademin för landskapsarkitektur, följde Donald Mitchell, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Mitchell lade…

Här är massvis med alternativ till en Applebutik i Kungsträdgården! Se alla bidrag till idéinsamlingen här.

Världens främsta utmärkelse för landskapsarkitekter, Sir Geoffrey Jellicoe Award, tilldelas 2016 den tyska landskapsarkitekten Peter Latz. International Federation of Landscape Architects, IFLA, delade ut priset vid IFLA:s World Congress i Turin, Italien, den 20 april.

Som ett led i Sveriges Arkitekters breda arbete med ”Framtidens Arkitekt” fick Akademin i uppgift att diskutera och sammanställa tankar kring framtidens Landskapsarkitekt. Se en sammanställning av spaningens resultat här.