Akademin för landskapsarkitektur - Sveriges Arkitekter

Akademin för landskapsarkitektur arbetar för att främja och utveckla den yrkesideella diskussionen inom vår profession. Det gör vi genom att nationellt och internationellt bevaka, driva och diskutera aktuella frågor inom landskapsarkitektur. Bland annat arrangerar vi vår årliga Seminariestafett, deltar i debatter, publicerar skriften Landskap.nu, kommunicerar intressanta frågor via ’Forum Landskap’ på facebook, ,initierar och stödjer tankesmedjor, aktioner, skrivelser och informerar om vår verksamhet via nyhetsbrev. Vi utser också jury för Sveriges Arkitekters årliga Pris för bästa landskapsarkitektur.Aktuellt


IFLA anordnar varje år en rådsförsamling dit alla medlemsländer är inbjudna att delta med en representant. I samband med värdsrådet anordnas konferensen IFLA World Congress. Det 58:e världsrådet och IFLA-konferensen kommer år 2021 att för första gången hållas i Sverige. Tillsammans med representanter från Kenya tar Sveriges Arkitekter fram ett helt nytt koncept för den…

International Federation of Landscape Architects (IFLA) anordnar sin årliga kongress i Oslo den 18:e till 20:e september. Temat är Common Ground och programmet är välfyllt med föreläsare från hela världen. Dessutom blandas programmet upp med en spännande mix av aktiviteter som platsbesök med morgonpromenad och –bad, informella studiebesök på Oslos arkitektkontor, Walks+talks och andra sociala…

Se seminarierna från årets upplaga av Oyster – Sveriges enda seminarium som behandlar landskapsarkitekturen och stadsplaneringen i ett internationellt sammanhang.

Under hösten genomfördes IFLA:s europeiska nätverks generalförsamling i Greenwich, London. Värd var brittiska Landscape Institute. Mötet inleddes med en Pecha Kucha, där varje deltagare tolkade ett tema. I år var temat ”Valuing landscape, connecting people, place and nature”. Presentationerna kommer att läggas upp på IFLA:s hemsida under hösten. Under mötet togs en gemensam resolution kring…

De senaste decennierna har barns rörlighet på egen hand minskat, och även urbana utemiljöer som skolgårdar, förskolegårdar och offentliga platser för barn och unga. Hur prioriterar vi barn och ungas behov av välfungerande utemiljöer i staden? Hur planerar och gestaltar vi dessa? I juli 2018 anordnade Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur för första gången ett…

Världens främsta utmärkelse för landskapsarkitekter, Sir Geoffrey Jellicoe Award, tilldelas 2016 den tyska landskapsarkitekten Peter Latz. International Federation of Landscape Architects, IFLA, delade ut priset vid IFLA:s World Congress i Turin, Italien, den 20 april.

Som ett led i Sveriges Arkitekters breda arbete med ”Framtidens Arkitekt” fick Akademin i uppgift att diskutera och sammanställa tankar kring framtidens Landskapsarkitekt. Se en sammanställning av spaningens resultat här.