Akademin för landskapsarkitektur - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Akademin för landskapsarkitektur utser juryledamöter till Sveriges Arkitekters Sienapris, representerar Sveriges Arkitekter i IFLA (International federation of Landscape Association) och anordnar varje år en seminariedag med fokus på svenska städer.Aktuellt


Foto: Nils-Olof Sjöden Samtalet om tiden – ett av landskapsarkitektens viktigaste verktyg. Vi har samlat föreläsare som Martin Rein Kano (Topotek), Anna Krook (White), Monika Gora (Gora Landskapsarkitektur) och Bengt Isling (Nyréns) för att ge oss sina reflektioner kring tid och landskapsarkitektur. Hur påverkar tiden den samtida landskapsarkitekturen? Hur tar landskapsarkitekturen höjd för framtida, okända…

Den 2-4 juni genomfördes IFLA Europes generalförsamling i Budapest. Som representant från Sveriges Arkitekter och Akademin för landskapsarkitekter deltog Johan Folkesson, läs sammandraget från protokollet här

Oysterseminariet behandlar landskapsarkitekturen i ett internationellt sammanhang – boka den 29 september redan nu!

Här är massvis med alternativ till en Applebutik i Kungsträdgården! Se alla bidrag till idéinsamlingen här.

Världens främsta utmärkelse för landskapsarkitekter, Sir Geoffrey Jellicoe Award, tilldelas 2016 den tyska landskapsarkitekten Peter Latz. International Federation of Landscape Architects, IFLA, delade ut priset vid IFLA:s World Congress i Turin, Italien, den 20 april.

Som ett led i Sveriges Arkitekters breda arbete med ”Framtidens Arkitekt” fick Akademin i uppgift att diskutera och sammanställa tankar kring framtidens Landskapsarkitekt. Se en sammanställning av spaningens resultat här.