Verksamhet i akademin för landskapsarkitektur - Sveriges Arkitekter

Seminariestafetten

Akademin för landskapsarkitektur anordnar varje år ett seminarium på 1–2 dagar. Seminariet ambulerar runt om i Sverige och syftet är att belysa aktuelle frågeställningar, oftast med utgångspunkt i den ort eller stad där seminariet äger rum. Vi bjuder in initierade föreläsare och samarbetar med Sveriges Arkitekters lokalföreningar och lokala aktörer.

Debatt

Akademin för landskapsarkitektur initierar och/eller stödjer tankesmedjor, aktioner och skrivelser i syfte att väcka viktiga frågor inom vårt fält. ”Tänk om Kungsan” är ett exempel.

Kommunikation

Akademien för Landskapsarkitekturs lägger kontinuerligt ut information på Forum och Landskaps Facebook-sida och två gånger per år vi skickar vi nyhetsbrev till medlemmarna.

Landskap.nu

Akademin för landskapsarkitektur publicerar regelbundet en skrift under namnet Landskap.nu. Syftet är att ur endera perspektivet presentera ett antal aktuella, viktiga och föredömliga projekt genomförda i Sverige. Målsättningen är en utgivningstakt på 2 år.

Sienapriset

Priset delas ut till ett objekt och dess arkitekt för att främja god utemiljö. Akademien för landskapsarkitektur utser tre av juryns ledamöter och den officiella sponsorn Starka Betongindustrier utser två ledamöter. Läs mer om Sienapriset här.

IFLA

Akademin representerar Sveriges Arkitekter i IFLA, International Federation of Landscape Architects. IFLA ger löpande ut nyhetsbrev om sin verksamhet och du kan läsa dem här:

IFLA Sept 2014
IFLA May 2014¨

Oyster

Oyster är en grupp landskapsarkitekter inom Sveriges Arkitekter, som vartannat år håller ett seminarium om landskapsarkitektur. Oysterseminariet är det enda i Sverige som inom ett visst tema behandlar landskapsarkitekturen i ett internationellt sammanhang.