Akademin för inredningsarkitektur - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Akademin för inredningsarkitektur utser juryledamöter till Sveriges Arkitekters pris Guldstolen. Den representerar Sveriges Arkitekter i ECIA, den europeiska plattformen för inredningsarkitekter där 16 länder ingår.

Sveriges Arkitekter har fyra akademier för de olika professionerna byggnads-, inrednings, landskaps- och planeringsarkitekt, med uppdraget att vara ämnesutvecklande inom respektive professionsområde. Uppgiften att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt sker framför allt genom arbetsformen akademisamtal, där ledamöterna samlar en grupp personer kring ett aktuellt eller angeläget ämne. Ledamöterna utses av Sveriges Arkitekters styrelse.