Akademin för inredningsarkitektur - Sveriges Arkitekter

Akademin för inredningsarkitektur utser juryledamöter till Sveriges Arkitekters pris Guldstolen. Den representerar Sveriges Arkitekter i ECIA, den europeiska plattformen för inredningsarkitekter där 16 länder ingår.

Läs mer om vad som händer i branschen här: https://inredningsarkitektur.se/