Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen - Sveriges Arkitekter
Fredrik Drotte. Foto: Dana Ozollapa.

Sveriges Arkitekters vice ordförande Fredrik Drotte är en av dem som skrivit under debattartikeln. Foto: Dana Ozollapa.

DEBATT. Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig kompetens finns. Regeringens senaste förslag om stöd till enskilda firmor räcker inte. Nu krävs flera tydliga och snabba insatser, skriver Sacos Göran Arrius tillsammans med ordföranden för fjorton Sacoförbund.

Läs artikeln på Altingets webbplats