Agenda Livsmiljö - Sveriges Arkitekter

Hur klarar vi utmaningen att bygga fler bostäder samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara livsmiljöer?

I ett inspel till regeringens kommande forskningsproposition föreslår aktörerna bakom Agenda Livsmiljö en satsning  på forskning och innovation för koncept- och tjänsteutveckling inom livsmiljöområdet för en både socialt och ekologiskt hållbar stads- och bostadsutveckling. Aktörerna betonar att det behövs fler innovationer som är inriktade på helhetslösningar där många hållbarhetsaspekter integreras smart och effektivt för värdeskapande i samhällsekonomisk mening. Genom att stärka och förbättra styrningen av samhällsbyggandets långsiktiga värdeskapande i tidiga skeden kan fler erfarenheter från tidigare pilotprojekt spridas så att hela befolkningen får förutsättningar att leva hållbart till 2025 och att nytillskottet på kanske så mycket som 500.000 bostäder blir klimatneutralt och inte bidrar till ökad segregation och sociala motsättningar i samhället.

Agenda Livsmiljö är ett initiativ från Sveriges Arkitekter och Svenska Teknik- och Designföretagen i partnerskap med Byggherrarna, Malmö stad och Arkitekturakademin. Den stöds av 80 aktörer från kommuner, företag och högskolor som står bakom den gemensamma agendan att koppla ihop forskning och innovation på nya och effektivare sätt och inom nya angelägna frågor kring social och ekologisk hållbarhet och dess samband med rumslig organisering och gestaltning.