Absolut sekretess – vad gäller - Sveriges Arkitekter

Absolut sekretess

Absolut sekretess regleras i 19 kap 3 § andra stycket i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). ”Om ett ärende rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts.”

Vad innebär absolut sekretess för dig som tävlar?

Du som tävlar får inte röja att du deltar i en arkitekttävling i enlighet med 19 kap 3§ andra stycket om absolut anbudssekretess. Sekretessen gäller fram till dess att det finns ett officiellt beslut om vinnare i projekttävlingen.

Vad innebär absolut sekretess för dig som arrangerar en projekttävling?

Du som arrangerar en tävling ska hålla sekretess fram till att vinnare är utsedd och då kan du offentliggöra både resultat, förslag och deltagare. Vid offentliggörandet ska hela processen redovisas inklusive motiv till urval av deltagare. Sveriges Arkitekters rekommendation är även att avstå från ett gemensamt, öppet startmöte där tävlingsdeltagarna träffar varandra.

Utställning av tävlingsförslag

Tävlingsförslagen kan ställas ut under bedömningstiden, i syfte att allmänheten ska kunna ta del av förslagen. För att inte röja förslagsställarnas identitet sker detta anonymt. Utställningen av förslagen innebär dock inte att en allmän omröstning om förslagen ska ligga till grund för val av vinnare. Juryn bedömer förslagen och beslutar om vinnare.