AB Kristianstadsbyggen upphandlar ramavtal avseende konsulttjänster för projektering - Sveriges Arkitekter