8 frågor och svar om Architects Declare - Sveriges Arkitekter

1 Vem står bakom Architects Declare?

Initiativet startades av arkitektkontor i Storbritannien i slutet av maj 2019. Där har över 600 kontor undertecknat uppropet. Vad gäller Architects Declare i Sverige så fick Sveriges Arkitekter frågan om vi ville starta den svenska delen av det globala initiativet. Vi tyckte att det var en bra idé att fånga upp det intresse som finns kring klimatfrågorna och visa på att vi som kår vill vara med att hitta lösningar för bygg- och samhällsbyggarbranschen.

2 Vad är det främsta syftet med Architects Declare ?

Alla behöver göra vad de kan. Detta är en del av en global rörelse som på ett enkelt och tydligt sätt tar avstamp i elva punkter som arkitektföretag kan göra och själva har rådighet över. Arkitektens kompetens är helt nödvändig i omställningen och arkitekten behöver vara byggherrens bästa rådgivare i dessa frågor.

3 Varför behövs ett upprop som Architects Declare?

För att göra det enkelt att göra det man kan, för att sätta fokus på frågan och för att förstärka arbetet framåt. Men också för att vara tydlig mot beställarna. Arkitektföretagen är helt beroende av att byggherren, beställaren, lyssnar på sin arkitekt.

4 De företag som undertecknar initiativet förbinder sig att verka för elva punkter. Är det någon del som är extra viktig?

Det viktigaste för just arkitekter är att öka medvetenheten hos beställarna – annars tar omställningen för lång tid. Men det även viktigt att fokusera på återbruk snarare än rivning och nybyggnation samt att jobba mer med livscykelanalys och klimatdeklarationer.

5 Hur valde ni ut vilka företag som är med som värdar?

Vi behövde fem företag för att kunna dra starta sidan. Urvalet baserades på de företag som varit med i tidigare hållbarhetssatsningar. Vi trodde inte att så många skulle tacka ja men inom några dagar hade vi de här företagen och så startade vi. Som värd skiljer sig inte ansvaret mot andra företag som har undertecknat upproret.

6 Vad händer nu?

Just nu är initiativet hos de kontor som skrivit under upproret. Att de åtar sig att följa de elva punkterna. Vi tittar på olika alternativ att göra en fortsättning. Men redan nu ser vi hur olika företag tar egna initiativ till samarbete och kunskapsdelning och det uppmuntrar vi fler till att göra. Sveriges Arkitekter arbetar också på flera sätt för att stötta medlemmarna i omställningen till ett mer ekologiskt hållbart arbetssätt.

7 Varför är inte beställare, politiker och andra beslutsfattare med i uppropet?

Det här initiativet är endast för arkitektkontor men vi uppmanar andra branscher att göra likadant.

8 Jag som inte är företagare kan jag skriva under som anställd?

Just det här initiativet är för arkitektkontor. Vi ser över vad och på vilket sätt du som enskild medlem kan engagera sig i den här frågan.