7. Skriv ett avtal! - Sveriges Arkitekter

För att både du och den arkitekt du väljer skall veta att ni är överens om vad uppdraget omfattar, bör ni upprätta ett skriftligt avtal. Arkitekten kan upprätta ett förslag till kontrakt med utgångspunkt från de standardmallar som finns på marknaden.

Ett annat lika bra alternativ är att arkitekten skriver en uppdragsbekräftelse, där hen preciserar uppdragets omfattning, vilka handlingar som skall upprättas, tidplan samt ersättningsform och ersättningsvillkor. Uppdragsbekräftelse kan upprättas på ett sådant sätt att du som kund sätter din signatur på bekräftelsen och därmed konfirmerar det du är överens med din arkitekt om. Upprättar däremot arkitekten en uppdragsbekräftelse som du inte skall signera måste du kontakta arkitekten om det är något i arkitektens bekräftelse som inte stämmer med hur du vill ha det.

Det är viktigt att du tillsammans med din arkitekt gör upp villkoren för uppdraget innan arbetet kommer igång ordentligt. Det är en trygghet, inte minst för dig som kund, att ha tydligt och klart reglerat under vilka villkor du anlitar arkitekten. Arkitekten värnar också dina intressen som kund genom att redan från början göra upp villkoren – ersättning och tider med mera – för uppdraget.

ABK 09 är standardavtalet på marknaden för köp av arkitekttjänster. ABK 09 är utarbetat gemensamt av beställar- och konsultföreträdare och är därför en garant för en god samarbetsform och ömsesidigt justa villkor i projektet. Om du vill veta mer om ABK – be arkitekten berätta mer om avtalet och ta också del av det.


Annons