50 000 gästarbetare krävs för att klara byggboomen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter