2014 års arkitekturpris har tilldelat Saras tankegång i Umeå - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Övre Norrland har tilldelat Saras tankegång i Umeå 2014 års arkitekturpris för en föredömligt utformad gång- och cykelpassage.

ovrenorrlandumecykelgang

Juryns motivering
Umeås offentliga rum har berikats av en efterlängtad, väldisponerad och föredömligt utformad ny gång- och cykelpassage mellan Centrum och Haga. Torgets glasskulptur har fått sällskap av en svängd grön vägg som lockar till en promenad under mark där arkitektur och konst förenas i motstånd mot vintermörkret.

Centrumsidans nedfartsramp har anpassats till Järnvägstorgets form, den unika stjärnplatsen, och platsens stadsbyggnadshistoriska förutsättningar har därmed inte bara tagits tillvara utan också förstärkts. Rampen avgränsar torget och ansluter funktionellt till paradstråket Rådhusesplanaden på ett självklart sätt.

Trots komplicerade förutsättningar har arkitekterna lyckats skapa en gång- och cykelpassage samt perrongförbindelser med ovanligt höga kvaliteter. Genom generösa mått, öppna ramper och trappor samt noggrann utformning av stomme, bjälklag och angränsande torgytor har dagsljusinsläpp och fri sikt optimerats och en trygg och hållbar miljö skapats.  Robusta material, betong och rostfritt stål, glasmosaik i ljus kulör och en lätt, transparent trappöverbyggnad bidrar till en spännande och tilltalande miljö.

Den konstnärliga utsmyckningen har integrerats med arkitekturen och förhöjer dess värde. Den yttre bågens screentryckta glas med skogs- och blommotiv och de överraskande sensorstyrda djur- och fågellätena skapar en lättsam stämning. Litterära citat på väggar och infällda i cykelbanan förstärker den lustfyllda hyllningen till Sara Lidman. I fonden mot Haga ”avslutas” passagen med författarinnans uppmaning Lev!, en uppmaning som även givit form till en lekfull sittgrupp i övre markplanet.

Sara logo

Genom ambitiösa insatser av arkitekter, konstnärer, byggherrar och entreprenörer har en utmanande uppgift resulterat i en mycket lyckad och tilltalande offentlig miljö. Utöver den avsedda funktionen som passage kan Saras tankegång i sig sannolikt också bli ett attraktivt besöksmål.

Beställare: Umeå kommun och Trafikverket
Arkitekt: White Arkitekter gm arkitekt SAR/MSA Lennart Sjögren och landskapsarkitekt LAR/MSA Mattias Nordström
Ljud: Ljudverket KB, Per Erik Rylander
Konst: FA+ gm Gustavo Aguerre och Ingrid Falk
Entreprenör: NCC Construction AB
Färdigställt: 2012

Arkitekturprisjury 2014
Patrik Forsberg, juryordförande  Arkitekt SAR/MSA, Umeå
Sofia Löfgren, Landskapsarkitekt MSA, Luleå
Enar Nordvik , Arkitekt SAR/MSA, Skellefteå


Övriga nominerade