2012 års pristagare - Sveriges Arkitekter

Bostadsområdet Kallkällan: Vinnare av Sveriges Arkitekter Övre Norrlands Arkitekturpris 2012.

Arkitekt: aochd Arkitektkontor genom Jette Andersen, arkitekt SAR/MSA

Arkitekt: aochd Arkitektkontor genom Jette Andersen, arkitekt SAR/MSA

Fredag den 15 februari delades Sveriges Arkitekter Övre Norrlands Arkitekturpris på stadshotellet i Luleå. Vinnare blev arkitekt Jette Andersen, Arkitekthuset Monarken / a och d arkitektkontor och landskapsarkitekt Gudrun Åström, WSP Luleå med projektet Kallkällan, Luleå.

Kallkällan är ett bostadsområde strax utanför Luleå, som består av 16 gårdar kringbyggda på tre sidor med 3-våningshus. Området är byggt i slutet av 60-talet av HSB. 2006 Beslutade Lulebo att totalrenovera sina åtta gårdar – en gård i taget.
Entreprenadarbetena påbörjades 2008 och beräknas vara färdigt 2012. Beställarens syfte och mål har varit att satsa på hyresrätten och göra ett slitet 60-talsområde attraktivt, tidsenligt, ekonomiskt och energimässigt försvarbart. Arkitektens ambition har förutom den allmänna kvalitetshöjningen, varit att bevara områdets lite strama och ljusa 60-tals karaktär.
Lägenheternas planlösning är intakt, men har öppnats upp mellan hall, kök och vardagsrum. Balkongernas djup är utökat med 60 cm för större användbarhet. Fasaderna har ersatts med helt nya utfackningsväggar, bestående av ventilerade skivor som putsbärare med slät puts. De långa genomgående fönsterbanden är brutna av vertikala partier med puts, som bidrar till ett lite friare uttryck. I fönsterbanden, runt entréerna och på balkongerna är det underhållsfria, klinklagda fibercementskivor. De ursprungliga karakteristiska
betongelementen med sin kvadratiska perforering är kvar i samma läge, medan resten av balkongen är med utökat djup. De nya balkongfronterna är luftiga av varmförzinkade rutnät. Husen har getts nya valmade sadeltak.
Ambitionen har varit att höja gårdarnas attraktivitet genom att bättre ta till vara solljuset, genom att skapa rumslighet och öka tillgängligheten. Varje gård avses att utformas individuellt inom dessa gemensamma ramar.

Juryns motivering:

Ett mycket gott exempel på värdeskapande vardagsarkitektur i Sverige när den är som bäst! Genom fingertoppskänsla har arkitekterna med bravur omvandlat områdets nedgångna byggnader och grönytor till något vi tidigare inte sett.
Ur ett hållbarhetsperspektiv visar omvandlingen av området att det är möjligt att bevara byggnadernas kvalitéer samtidigt som nya värden och upplevelser adderas för att ge det en ny karaktär.
Kallkällan är ett smakfullt exempel på omvandling av ett storskaligt bostadsområde från miljonprogrammet.


Övriga nominerade