2002 års pristagare - Sveriges Arkitekter

kattilakoski

Måndag den 10 mars 2003 delade kulturminister Marita Ulvskog ut Sveriges Arkitekter Övre Norrlands nyinstiftade pris till arkitekt SAR/MSA Mats Winsa för informationsbyggnaden i Kattilakoski. Prisceremonin ägde rum på Konstens hus i Luleå.

Arkitektens beskrivning av projektet:
Vid Kattilakoski möts selet, klippforsen och landsvägen. Här finns turistanläggningen och Vägverkets rastplats. Stolpraden illustrerar polcirkelns förflyttning norrut där 1787 års linje skär genom byggnaden. Polcirkeltemat som linje, ljusfenomen och vetenskapstradition ingår i byggnadens utformning. Relationen till landskapet och ljuset har förstärkts genom utsikt, trädäck och trampolinbalkong. Byggnaden söker tillhöra platsen som en enkel brädlada med materialkänsla. Rummet har loft och olika rumsupplevelser. Här ryms restaurang, information, utställning och möteslokal samt friliggande bastu.

Arkitekt: Mats Winsa Arkitektkontor genom arkitekt SAR/MSA Mats Winsa.

Juryns motivering
En liten Tornedalskommun har frigjort sig från den lokalpatriotiska tvångströjan och uppfört en byggnad på tvärs mot såväl väg som älv. Byggnaden vänder sina långfasader såväl mot forsen som mot de trafikanter som färdas längs vägen. Byggnadens form för tankarna till en enkel lada och det öppna, höga rum som möter besökaren förstärker känslan. Ladans väggar har öppnats mot omgivningarna och serveringen blivit en del av forslandskapet.

Ett gediget arkitektarbete där byggnadens utformning, utsikten, vattenkontakten och bearbetningen av den yttre miljön samspelar till en god helhetslösning. En solitär i samklang med sin omgivning, sparsmakad i sin enkla gestaltning.

Katrin Holmqvist-Sten
Mats Carlsson
Bo Berge


Övriga nominerade