Medlemsansökan

Sök studentmedlemskap i Sveriges Arkitekter.

Som studentmedlem i Sveriges Arkitekter får du samma service som våra fullbetalande medlemmar. Det betyder bland annat att du får professionell hjälp om du skulle få problem med en arbets- eller uppdragsgivare eller en praktikvärd.

Bäst av allt är förstås att undvika problemen innan de uppstår. Genom den information du får här, i Arkitekten och på våra kurser står du betydligt bättre rustad att ta steget ut i yrkeslivet.

Som medlem i Sveriges Arkitekter får du bl.a.:

Vill du veta mer kan du höra av dig till kansliet på tel 08-50557700 eller e-post kansli@... (skicka meddelande).

När studierna upphör

Studentmedlem övergår till aktivt medlemskap

  1. när medlemmen avlagt yrkes- eller masterexamen,
  2. när medlemmen avlagt kandidatexamen och övergått till yrkesverksamhet som arkitekt eller
  3. vid utgången av sjätte året efter inskrivningsåret, om medlemmen då avlagt kandidatexamen eller i huvudsak slutfört utbildningskraven för yrkesexamen. Fortsatt studentmedlemskap efter denna tidpunkt kan efter ansökan beviljas den som fortfarande i huvudsak är studerande. Sådant fortsatt studentmedlemskap beviljas för ett år i taget.

Medlemskapet i Sveriges Arkitekter upphör när studentmedlem i förtid avbryter studierna och lämnar utbildningen. För studentmedlem som läser Arkitektur och Teknik på Chalmers upphör medlemskapet om medlemmen inte tar arkitektexamen utan istället väljer att ta civilingenjörsexamen.

Studentmedlem ska på anmodan lämna uppgift om pågående och avklarade studier.

Jag studerar till arkitekt/ inredningsarkitekt/ landskapsarkitekt/ fysisk planerare och anmäler mig som studentmedlem i Sveriges Arkitekter.

Skola


Du kommer att få en bekräftelse på att formuläret har skickats.

Vem kan bli medlem?

Du kan bli studentmedlem i Sveriges Arkitekter om du är antagen till student vid utbildning som möjliggör lägst kandidatexamen på arkitektutbildning inom EU. Den som studerar i land utanför EU kan bli medlem om utbildningen bedöms vara likvärdig med godkänd utbildning inom EU.

Vad kostar det?

Att vara studentmedlem i Sveriges Arkitekter kostar 25 kr/mån (d.v.s. 300 kr för ett helår). Inskrivningsterminen bjuder vi på avgiften.