Dokumentation av seminariet Stockholm Identity.

Stockholm växer snabbare än vi ibland vill tro. Stora resurser satsas på att utveckla staden. Silhuett, offentliga platser och vyer uppskattas av invånarna och tillfälliga besökare. De ger identitet och skönhetsvärden som kan tas till utgångspunkt för en långsiktigt hållbar utveckling.

Det finns en risk att utvecklingen styrs av enskilda projekt. Därför behövs en helhetssyn på befintliga stadsmiljövärden och vilka nya stadsmiljöer som behöver skapas för att stadens identitet ska utvecklas på ett positivt sätt. Det finns en stor potential att utveckla ytterstaden som stadsmiljö och arena för offentligheten. När de övergripande spelreglerna för tillskott är tydliga och långsiktiga öppnas möjligheter för att skapa ny arkitektur av världsklass i hela staden.

Hur vill vi forma framtiden för vår älskade stad? Vi föreslår att vi först höjer blicken och ser frågan från en internationell synpunkt.

Medverkande: Catherine Paues v Arnold, Erland Ullstad, Olle Wästberg, Alexis Pontvik, Mikael Sundman, Matthias Rudolph, Adam Wilkinson och Wilfried Wang.

Seminariet var ett arrangemang av Europa Nostra Sverige i samarbete med Akademin för fysisk planering vid Sveriges Arkitekter samt även Arkitekturmuseet, Samfundet S:t Erik, KTH Stadsbyggnadsakademi och ICOMOS Sverige. Seminariet fick även ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Stockholms Län.