Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har över 12.000 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda - från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är att åstadkomma goda betingelser för medlemmarnas yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering.

Adress

Postadress:
Sveriges Arkitekter
Box 5027
10241 Stockholm

Besöksadress:
Storgatan 41 (Karta)

Kontakt

tel +46(0)8 505 577 00
tel.tid vardagar 9-12, 13-15
fax +46(0)8 505 577 05
kansli@... (skicka meddelande)