Anlita arkitekt

Service, råd och tips till beställare av arkitekttjänster.

Låt inte snålheten bedra visheten

Ett omsorgsfullt arkitektarbete är alltid kostnadsbesparande. Ett hus, en inredning, en anläggning ska inte bara ritas. Det ska också byggas och produceras, men framförallt och i det långa loppet, förvaltas och underhållas.

Det är i det tidiga skedet, när programmet bestäms, när uppdraget formuleras och när den första planeringen och projekteringen sker, som utrymmet för kostnadspåverkan är som störst.

Arkitekten kan hjälpa dig att styra ditt projekt mot de mål du ställt upp - funktionella, estetiska, tekniska och ekonomiska.