Nyheter

3 FRÅGOR

...till Peter Erséus, Erséus Arkitekter, som blir svensk partner till Heike Hanada, vinnare i tävlingen om Stockholms stadsbiblioteks tillbyggnad med sitt förslag Delphinium.

Hur fick ni uppdraget?

- Vi blev uppringda av fastighetskontoret i Stockholm. De hörde sig för om vi var intresserade eftersom de skulle bolla några namn till Heike Hanada. Hon hälsade på oss i november och sedan har hon träffat några andra kontor också. Vi fick beskedet i förra veckan (vecka 5, reds anm) att hon valt oss. Det är Heike Hanada som är vår blivande uppdragsgivare, inte Stockholms stad.

Hur mycket jobb räknar du med att det blir?

- Det här är precis i sin linda, vi har inte gått igenom jobbet än. Jag gissar att det inledningsvis inte är så jättestort men att det växer rejält när det kommer in i projekteringsfasen. Jag vet inte om vi kommer att nyanställa på grund av det här uppdraget, det beror på konjunkturutvecklingen i övrigt.

Ser du några svårigheter i att förverkliga Delphinium?

- Jag tycker det är ett stiligt förslag, men ännu ganska skissartat. Först måste det ritas igenom och förankras i sina detaljer gentemot brukarna. Det är ett väldigt komplicerat projekt i och med anknytningen till det nuvarande biblioteket och till tunnelbana och annat som händer under mark. Och det är ju en byggnad som kommer att nagelfaras av alla! Det blir en svår men rolig uppgift, vi är både glada och hedrade över att vi kom ifråga.

Elisabet Näslund

Tävla om sjukhus i Esbo

Esbo stad utanför Helsingfors arrangerar en allmän tävling om en ny sjukhusbyggnad och ombyggnad av Bolarskogs sjukhus. Bolarskogs sjukhus ska byggas om till ett seniorcentrum och i anslutning till det ska bostäder och andra servicebyggnader placeras.

I det första skedet ska de tävlande dra upp en generell plan för ett nytt campusområde.

Tävla om kulturkvarter

Sundsvalls kommun storsatsar på ett kulturhus och teater i centrala staden. Kommunen inbjuder till en allmän arkitekttävling för att förverkliga detta "Norrlands kraftfullaste kulturkvarter", som kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui kallar det. Den nya byggnaden ska kopplas till Kulturmagasinet och innehålla bland annat teaterscener, kafé eller restaurang och lokaler för barn- och ungdomsverksamhet.

Tävlingen pågår under våren och är beräknad - inklusive juryarbete - att vara sex månader. Sveriges Arkitekters representanter i juryn är Per Kraft och Johnny Svendborg. Byggnaden planeras stå klar 2012. Tävlingen startar i slutet av februari.

Tengbom växer i Kalmar...

Arkitektkontoret Tengbom har köpt Ingenjörer i Kalmar och Arkoteknik Arkitekter. Båda företagen finns i Kalmar och har tidigare samarbetat med Tengbom kring bland annat Kalmar Arena. Tengbom får i och med köpet sitt sjätte kontor i Sverige. Namnet på Kalmarkontoret är Tengbom Arkoteknik Kalmar.

... och Arosgruppen i Norrtälje

Thorins Arkitektkontor ingår sedan 1 januari i Arosgruppen Arkitekter. Karl-Bertil Thorin fortsätter som chefsarkitekt för Arosgruppens Norrtäljekontor. Övriga fem medarbetare blir också kvar. Arosgruppen består idag av 70 medarbetare med kontor i Uppsala, Stockholm och Norrtälje. Vd är Jan-Ove Fogelberg.

Ingen MEM-stipendiat korad

MEM:s resestipendium delas ut årligen till en arkitektstudent för bästa teckningsbidrag. I år har dock styrelsen valt att inte dela ut stipendiet eftersom den inte anser att något av de 26 bidragen var kvalificerat nog. Istället sparas summan, 10.000 kr, och läggs på nästa års stipendium som därmed blir 20.000 kr.

MEM-stipendiet delas ut av Sveriges Arkitekter respektive SAR sedan 1973.

Uppsala konserthus vann guld

Uppsala konsert- och kongresshus fick guldmedalj vid Biennalen i Miami Beach för de största offentliga byggnaderna. Arkitekt är dansken Henning Larsen. Byggnaden var nominerad till Kasper Salin-priset 2007, som vanns av Gert Wingårdhs House of Sweden.

Jan-Krister Boman död

Arkitekt Jan-Krister Boman, Stockholm, har avlidit, 52 år gammal.

Han arbetade under flera år som konsult åt SAR där han ansvarade för tävlingsdokumentationen. Han var känd som en idealist och eldsjäl, som drog igång en rad samarbeten vars syfte alltid gynnade arkitekturen. Alvar Aaltosällskapet, Ship to Bosnia, Kulturarv utan gränser var några av hans engagemang. Han var även aktiv i Arkitekturmuseets Vänner.

2004 fick Jan-Krister Boman SA-priset för att han under många år varit en ambassadör för arkitekturens kulturfrågor, internationellt och på Stockholmsscenen. Som osjälvisk försvarare av etik och idealitet statuerar han ett exempel, löd motiveringen.

Dödsfallet inträffade i Kiruna där Jan-Krister Boman just skulle öppna en utställning om Alvar Aalto.

Idéer i hamn

Bornholms kommun har utlyst en idétävling om att utveckla fyra av öns hamnar. Utvecklingen ska förenas med bevarande av de kvaliteter som redan finns i hamnmiljöerna Nörrekås, Hasle, Allinge och Aarsdale. Runt om i Danmark pågår arbetet med att hitta nya användningsområden för mindre hamnar. Ett syfte med tävlingen är därför att ta fram lösningar som kan appliceras på flera hamnar i Danmark.

Tävlingstiden går ut 9 maj. Mer information på Sveriges Arkitekters hemsida, www.arkitekt.se.

Campus Åkroken har prischans

Campus Åkroken, Sundsvalls universitetscampus, är nominerat till det europeiska arkitekturpriset Bästa europeiska stadsdel 2008. Priset gäller stadsdelar byggda under de senaste 25 åren och delas ut av European Prize for the Reconstruction of the City. Arken Arkitekter, med ansvarig arkitekt Torbjörn Einarson, står bakom området. Vem som får priset avslöjas i juni.

Åkroken fick Charter Awards, det amerikanska stadsbyggnadspriset, 2005. Det är organisationen bakom detta pris samt dess europeiska systersammanslutning, Council for European Urbanism, som rekommenderat Arkenprojektet.

Tävla om Årstafältet

Årstafältet i Stockholm ska utvecklas och stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret startar därför en inbjuden tävling under våren. Det är ett knivigt område att bebygga, med kolonilotter, idrottsverksamhet och där fornminnet Göta landsväg korsar fältet. De kringboende har protesterat mot utvecklingsplanerna.

Det blommar på SLU

Blåsippan blommar numera före tussilagon i Uppland. Det är ett exempel på hur djur och växter reagerar på klimatförändringen. SLU Alnarp har startat ett fenologiskt nätverk för att ta emot observationer från allmänheten om växters och djurs beteenden. Nätverket ingår i en gemensam europeisk satsning.