Oyster

Oyster är en grupp landskapsarkitekter inom Sveriges Arkitekter, som vartannat år håller ett seminarium om landskapsarkitektur. Oysterseminariet är det enda i sitt slag i Sverige, som inom ett visst tema behandlar landskapsarkitekturen i ett internationellt sammanhang.

Nästa OYSTER kommer 2013.